Prezime, očevo ime, ime JOVOVIĆ RADULA MIHAJLO
Godina rođenja 190908
Narodnost Crnogorac
Opština KOLAŠIN
Srez
Republika NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
Datum hapšenja 191249
Datum puštanja 291155
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Srbije
Visina kazne 96 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna