Prezime, očevo ime, ime JOVOVIĆ RAOGIĆA BRANKO
Godina rođenja 290725
Narodnost Crnogorac
Opština BERANE
Srez
Republika NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
Datum hapšenja 310149
Datum puštanja 031253
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Srbije
Visina kazne 50 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna