Prezime, očevo ime, ime JOVOVIĆ NIKOLE MILORAD
Godina rođenja 050726
Narodnost Crnogorac
Opština DANILOVGRAD
Srez
Republika NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
Datum hapšenja 090251
Datum puštanja 291156
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Srbije
Visina kazne 14 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna