Prezime, očevo ime, ime JOVOVIĆ NOVA KOSA
Godina rođenja 17
Narodnost Bugarin
Opština BERANE
Srez
Republika NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
Datum hapšenja 150649
Datum puštanja 311250
Organ UDB-a NR Srbije
Predat
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna