Prezime, očevo ime, ime JUGOVIĆ JOSIP BRANKO
Godina rođenja 090409
Narodnost Hrvat
Opština
Srez
Republika
Datum hapšenja 0749
Datum puštanja 200950
Organ UDB-a NR Hrvatske
Predat
Visina kazne 07 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna