Prezime, očevo ime, ime JUGOVIĆ ĐURE BOŠKO
Godina rođenja 111223
Narodnost Srbin
Opština HERCEG NOVI
Srez
Republika NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
Datum hapšenja 110151
Datum puštanja 230453
Organ UDB-a NR za Beograd
Predat UDB-a NR za Beograd
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna