Prezime, očevo ime, ime JUGOVIĆ PETRA MILIJA
Godina rođenja 19
Narodnost Crnogorac
Opština
Srez
Republika
Datum hapšenja 49
Datum puštanja 190653
Organ UDB-a NR Crne Gore
Predat UDB-a NR Crne Gore
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna