Prezime, očevo ime, ime JUGOVIĆ MILISAVA RADMIL
Godina rođenja 180730
Narodnost Srbin
Opština KUMANOVO
Srez KUMANOVO
Republika NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
Datum hapšenja 201050
Datum puštanja 031253
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Srbije
Visina kazne 48 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna