Prezime, očevo ime, ime JUNUZOVIĆ ŠABAN SALIH
Godina rođenja 040623
Narodnost Hrvat
Opština JAJCE
Srez JAJCE
Republika NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
Datum hapšenja 070452
Datum puštanja 250254
Organ UDB-a NR BiH
Predat UDB-a NR BiH
Visina kazne 18 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna