Prezime, očevo ime, ime JURČAK IŠTVANA IŠTVAN
Godina rođenja 290627
Narodnost Mađar
Opština NOVI KNEŽEVAC
Srez ZRENJANIN
Republika NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
Datum hapšenja 260253
Datum puštanja 291156
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Srbije
Visina kazne 60 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna