Prezime, očevo ime, ime JUZBAŠIĆ OSMANA DŽEVAD
Godina rođenja 29
Narodnost Srbin
Opština
Srez
Republika
Datum hapšenja 280449
Datum puštanja 011049
Organ UDB-a NR BiH
Predat
Visina kazne 12 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna