Prezime, očevo ime, ime BADOVINAC SIME SIMO
Godina rođenja 310125
Narodnost Hrvat
Opština KARLOVAC
Srez KARLOVAC
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 180152
Datum puštanja 190155
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 54 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna