Prezime, očevo ime, ime KABA NEDŽIBA IRFAN
Godina rođenja 97
Narodnost Albanac
Opština STRUGA
Srez OHRID
Republika NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
Datum hapšenja 150250
Datum puštanja 291156
Organ UDB-a FNRJ
Predat UDB-a NR Makedonije
Visina kazne 96 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna