Prezime, očevo ime, ime KABA ŠAĆIR DŽABIR
Godina rođenja 92
Narodnost Albanac
Opština STRUGA
Srez OHRID
Republika NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
Datum hapšenja 150250
Datum puštanja 150256
Organ UDB-a FNRJ
Predat UDB-a NR Makedonije
Visina kazne 72 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna