Prezime, očevo ime, ime KABAŠI MILOŠ DARA
Godina rođenja 31
Narodnost Srbin
Opština NOVI SAD
Srez NOVI SAD
Republika NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
Datum hapšenja 100649
Datum puštanja 291151
Organ UDB-a NR Srbije
Predat
Visina kazne 16 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna