Prezime, očevo ime, ime BADŽAR SALKO MUHAREM
Godina rođenja 23
Narodnost Srbin
Opština BANJA LUKA
Srez BANJA LUKA
Republika NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
Datum hapšenja 150849
Datum puštanja 260950
Organ UDB-a FNRJ
Predat
Visina kazne 18 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna