Prezime, očevo ime, ime KAČEVSKI JOVANA VECKO
Godina rođenja 90728
Narodnost Makedonac
Opština KRUŠEVO
Srez BITOLA
Republika NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
Datum hapšenja 71049
Datum puštanja 71057
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR za Beograd
Visina kazne 84 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna