Prezime, očevo ime, ime KACUN ANDRIJA DANICA
Godina rođenja 190710
Narodnost Slovenac
Opština
Srez
Republika
Datum hapšenja 160850
Datum puštanja 30153
Organ UDB-a NR Hrvatske
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna