Prezime, očevo ime, ime KADRIĆ AHMED JUSEIN
Godina rođenja 201010
Narodnost Srbin
Opština ZENICA
Srez ZENICA
Republika NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
Datum hapšenja 170352
Datum puštanja 80653
Organ UDB-a NR BiH
Predat UDB-a NR BiH
Visina kazne 12 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna