Prezime, očevo ime, ime KAJIĆ MATE IVAN
Godina rođenja 140714
Narodnost Hrvat
Opština ĐURĐEVAC
Srez KOPRIVNICA
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 201249
Datum puštanja 10551
Organ UDB-a NR Hrvatske
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 18 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna