Prezime, očevo ime, ime KALUĐEREVIĆ JOVE IVAN
Godina rođenja 80926
Narodnost Crnogorac
Opština ULCINJ
Srez
Republika NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
Datum hapšenja 170950
Datum puštanja 170352
Organ UDB-a NR Crne Gore
Predat UDB-a NR Crne Gore
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna