Prezime, očevo ime, ime KALUĐEROVIĆ RISTE VIDO
Godina rođenja 70625
Narodnost Crnogorac
Opština CETINJE
Srez
Republika NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
Datum hapšenja 80551
Datum puštanja 80653
Organ UDB-a NR Hrvatske
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 29 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna