Prezime, očevo ime, ime KAMALIĆ JURE JURE
Godina rođenja 16
Narodnost Hrvat
Opština MALI LOŠINJ
Srez RIJEKA
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 60549
Datum puštanja 20550
Organ UDB-a NR Hrvatske
Predat
Visina kazne 17 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna