Prezime, očevo ime, ime KARAĐIĆ SAVE MARINKO
Godina rođenja 50525
Narodnost
Opština DANILOVGRAD
Srez
Republika NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
Datum hapšenja 190752
Datum puštanja 201155
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Crne Gore
Visina kazne 60 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna