Prezime, očevo ime, ime KARADŽIĆ MIHAJLA MILIKA
Godina rođenja 230104
Narodnost Crnogorac
Opština ŽABLJAK
Srez
Republika NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
Datum hapšenja 160251
Datum puštanja 30153
Organ UDB-a NR Crne Gore
Predat UDB-a NR Crne Gore
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna