Prezime, očevo ime, ime KARAPETROVIĆ VID MILOŠ
Godina rođenja 13
Narodnost Srbin
Opština SRBAC
Srez BANJA LUKA
Republika NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
Datum hapšenja 290449
Datum puštanja 260950
Organ UDB-a NR BiH
Predat
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna