Prezime, očevo ime, ime KARAVIDOVIĆ JAKOBA IVAN
Godina rođenja 270125
Narodnost Hrvat
Opština ĐAKOVO
Srez OSIJEK
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 120451
Datum puštanja 230453
Organ UDB-a NR Hrvatske
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 18 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna