Prezime, očevo ime, ime KASETTO IVANA SILVERO
Godina rođenja 140229
Narodnost Italijan
Opština
Srez
Republika
Datum hapšenja 151149
Datum puštanja 281251
Organ UDB-a FNRJ
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 6 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna