Prezime, očevo ime, ime KAUZLARIĆ JOSIPA JOSIP
Godina rođenja 30124
Narodnost Hrvat
Opština DELNICE
Srez RIJEKA
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 200251
Datum puštanja 200256
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 10 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna