Prezime, očevo ime, ime KAZA MILAN BOŽO
Godina rođenja 80811
Narodnost Srbin
Opština ŠID
Srez SREMSKA MITROVICA
Republika NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
Datum hapšenja 81150
Datum puštanja 291156
Organ KOS JNA
Predat KOS JNA
Visina kazne 14 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna