Prezime, očevo ime, ime KECMAN STEVE MILOŠ
Godina rođenja 200426
Narodnost Srbin
Opština BOSANSKI PETROVAC
Srez BIHAĆ
Republika NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
Datum hapšenja 81150
Datum puštanja 31253
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Srbije
Visina kazne 48 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna