Prezime, očevo ime, ime BAJKOVIĆ BLAŽA JOVAN
Godina rođenja 101127
Narodnost Crnogorac
Opština KOTOR
Srez
Republika NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
Datum hapšenja 110450
Datum puštanja 291156
Organ KOS JNA
Predat
Visina kazne 96 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna