Prezime, očevo ime, ime KEVDŽIJA RADE STEVAN
Godina rođenja 170828
Narodnost Srbin
Opština DARUVAR
Srez DARUVAR
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 111154
Datum puštanja 291156
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR za Beograd
Visina kazne 60 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna