Prezime, očevo ime, ime KILIBARDA NIKOLE GOJKO
Godina rođenja 290828
Narodnost Crnogorac
Opština NAŠICE
Srez NAŠICE
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 30549
Datum puštanja 20550
Organ UDB-a NR Srbije
Predat
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna