Prezime, očevo ime, ime KIĆ MIJE VLADISLAV
Godina rođenja 140635
Narodnost Hrvat
Opština OSIJEK
Srez OSIJEK
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 91155
Datum puštanja
Organ KOS JNA
Predat
Visina kazne 18 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna