Prezime, očevo ime, ime KIŠ VILIMA ALEKSANDAR
Godina rođenja 100119
Narodnost Mađar
Opština OSIJEK
Srez OSIJEK
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 80651
Datum puštanja 260254
Organ UDB-a NR Hrvatske
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 23 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna