Prezime, očevo ime, ime KLAŠNJA PETRA ZORKA
Godina rođenja 240220
Narodnost Srbin
Opština TITOVA KORENICA
Srez GOSPIĆ
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 250349
Datum puštanja 31253
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 16 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna