Prezime, očevo ime, ime KLIČKOVIĆ VASLIJA MARIJA
Godina rođenja 61224
Narodnost Srbin
Opština OSIJEK
Srez OSIJEK
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 141251
Datum puštanja 140654
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 30 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna