Prezime, očevo ime, ime KNEŽEVIĆ MILANA BOGDAN
Godina rođenja 270327
Narodnost Srbin
Opština BANJA LUKA
Srez BANJA LUKA
Republika NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
Datum hapšenja 281151
Datum puštanja 291156
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR BiH
Visina kazne 96 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna