Prezime, očevo ime, ime KNEŽEVIĆ MIJE STEVO
Godina rođenja 241026
Narodnost Srbin
Opština IMOTSKI
Srez MAKARSKA
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 90251
Datum puštanja 100353
Organ UDB-a NR Hrvatske
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna