Prezime, očevo ime, ime KOCEV SERAFIMA ĐORĐE
Godina rođenja 100419
Narodnost Makedonac
Opština KRATOVO
Srez KUMANOVO
Republika NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
Datum hapšenja 10449
Datum puštanja 170851
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Makedonije
Visina kazne 72 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna