Prezime, očevo ime, ime KOKALJ FRANC RADE
Godina rođenja 81226
Narodnost Slovenac
Opština KAMNIK
Srez LJUBLJANA
Republika NARODNA REPUBLIKA SLOVENIJA
Datum hapšenja 130949
Datum puštanja 10551
Organ UDB-a NR Slovenije
Predat UDB-a NR Slovenije
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna