Prezime, očevo ime, ime KOKOTOVIĆ SAVE RADE
Godina rođenja 170515
Narodnost Srbin
Opština PERUŠIĆ
Srez GOSPIĆ
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 41050
Datum puštanja 91252
Organ UDB-a FNRJ
Predat UDB-a NR za Beograd
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna