Prezime, očevo ime, ime KOLENKO ISIDOR JOSIP
Godina rođenja 95
Narodnost Hrvat
Opština LUDBREG
Srez VARAŽDIN
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 61250
Datum puštanja 80451
Organ UDB-a NR Hrvatske
Predat
Visina kazne 18 (mesec)
Vrsta kazne Lice umrlo na izdržavanju kazne