Prezime, očevo ime, ime KONTIĆ ANTUNA JOSIP
Godina rođenja 180918
Narodnost Hrvat
Opština BUZET
Srez PULA
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 90852
Datum puštanja 60754
Organ UDB-a NR Hrvatske
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 20 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna