Prezime, očevo ime, ime KOPANJA ILIJE DUŠAN
Godina rođenja 170919
Narodnost Srbin
Opština BANJA LUKA
Srez BANJA LUKA
Republika NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
Datum hapšenja 260151
Datum puštanja 260155
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR za Beograd
Visina kazne 72 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna