Prezime, očevo ime, ime KOSANOVIĆ RADE BOGDAN
Godina rođenja 290925
Narodnost Srbin
Opština TITOVA KORENICA
Srez GOSPIĆ
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 280351
Datum puštanja 11254
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Srbije
Visina kazne 72 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna