Prezime, očevo ime, ime KOSTALIĆ ĐORĐA JOSIP
Godina rođenja 170310
Narodnost Hrvat
Opština OSIJEK
Srez OSIJEK
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 53
Datum puštanja 56
Organ
Predat
Visina kazne 53 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna