Prezime, očevo ime, ime KOŠČAK MIJE VALENT
Godina rođenja 20122
Narodnost Hrvat
Opština VARAŽDIN
Srez VARAŽDIN
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 70151
Datum puštanja 291156
Organ KOS JNA
Predat
Visina kazne 84 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna