Prezime, očevo ime, ime BAKŠIĆ SALIHA MUSTAFA
Godina rođenja 081023
Narodnost Hrvat
Opština
Srez
Republika
Datum hapšenja 080749
Datum puštanja 031253
Organ KOS JNA
Predat
Visina kazne 17 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna